Przeskocz do treści

Doświadczenie zawodowe

Od początku mojej pracy zawodowej łączę praktykę lekarską z rozwojem naukowym, regularnie prezentując wyniki swoich badań na nawiększych światowych kongresach kardiologicznych.

Publikacje wyników badań prowadzonych w Uniwersytecie Thomasa Jeffersona w Filadelfii były cytowane ponad 1400 razy i stały się podstawą pracy doktorskiej. Kontynuacja badań naukowych we współpracy z Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk zaowocowała odkryciem nowych szlaków metabolicznych i potencjalnych celów terapeutycznych w tkance tłuszczowej. W 2017 roku uzyskałem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym tytuł doktora habilitowanego.

  • 1990-1996 —  Studia w Akademii Medycznej w Warszawie

Specjalizacje:

  • 2000 — Specjalizacja I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych
  • 2005 — Specjalizacja II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych
  • 2011 — Specjalizacja w zakresie kardiologii

Ukończone kursy i praktyki zagraniczne:

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia:

  • 2004 — Nagroda Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za  publikację: Mazurek T., Zhang L., Zalewski A., Mannion J., Diehl T., Arafat H., Sarov-Blat L., O'Brien S., Keiper E., Johnson A., Martin J., Goldstein B., Shi Y. Human epicardial adipose tissue is a source of inflammatory mediators. Circulation. 2003;108:2460-2466.
  • 2004 — Stypendium naukowe Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Leczenia Cukrzycy (ESC i EASD) za pracę pt. „Local epicardial adipose tissue inflammation is associated with serum insulin and insulin resistance in patients with advanced coronary artery disease”.
  • 2009 — Prezentowana przeze mnie praca, pt. „Peri-coronary adipose tissue inflammation affects coronary atherosclerosis in patients with stable angina” została wybrana jedną z najciekawszych publikacji i przestawiona podczas „Highlight Session” Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Barcelonie.